AGROTURYSTYKA ROMANÓWKA
ROMANOWO 27
57-360 OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE
tel. 74 868 96 10

mail: romanowka1@o2.pl


kontakt: Joanna Smolińska  kom. 509 830 874
              Paweł Pytlewski    kom. 664 284 274

 
nr konta bankowego29 1940 1076 5048 4586 0000 0000

Regulamin rezerwacji noclegów

                                    w Agroturystyce Romanówka

By wynajem pokoi stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych zamieszczonych na www.agroturystyka.manifo
 • Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 • Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Agroturystyką Romanówka a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

 • II. Dokonanie rezerwacji i zasady płatności

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji.
 • Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 7 dni od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.
 • Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, Klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem.
 • W dniu rozpoczęcia pobytu lub najpóźniej w dniu nastepnym Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 • Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.
 • W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Wynajmującego musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego pokoju do dyspozycji Klienta.
 • W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Za usługi dodatkowe nie objęte rezerwacją, płatności dokonuje się przy zamawianiu dodatkowych usług lub na koniec pobytu. Zapłata winna zostać dokonana gotówką.
 • Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.
 • III. Zmiany w rezerwacji

 • Klient ma prawo do zmiany terminu rezerwacji, przedłużenia lub zmiany liczby osób, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 7 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Klient informuje telefonicznie lub mailowo właścieli agroturystyki o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych (brak wolnych pokoi) nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.
 • Zwrot zadatku jest możliwy w przypadku rezygnacji z rezerwacji na 7 dni przed przyjazdem.
 • Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszelkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Klienta rezerwującego, podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.
 • Nasze noclegi posiadają rekomendację portalu meteor-turystyka.pl, który przyznał nam certyfikat gwarancja satysfakcji.

 • Kreator stron internetowych - strona bez programowania